1. Bendrosios nuostatos

Šiame dokumente pateikiamos pirkimo sąlygos  (toliau – Taisyklės), kurios nustato asmens (toliau – Pirkėjas) įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje ina.lt ir UAB „Ina“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Asmuo įsigydamas prekes Ina elektroninėje parduotuvėje sutinka su šiomis taisyklėmis. 

2. Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis laikoma sudaryta ir galiojanti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o Pardavėjas atsiunčia užsakymo gavimo patvirtinimą. Sudaryta sutartis galioja iki visiško abiejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) įsipareigojimų įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pagal šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos Pirkimo – Pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo datos. Grąžinama prekė privalo būti nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nesuplėšyti įpakavimai).

3.3. Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes ir pristatymo išlaidas atlikdamas banko pavedimą  į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, jis privalo iškart informuoti Pardavėją, kad nenukentėtų užsakymo vykdymas.

3.6. Pirkėjas elektroniniu paštu privalo informuoti Pardavėją apie atliktą mokėjimą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ina.lt elektroninei parduotuvei ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis ina.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles.

4.3. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis ina.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės, jis turi teisę apie tai pranešti Pirkėjui ir grąžinti pinigus per 1-3 darbo dienas. 

4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, pateiktą ina.lt elektroninės parduotuvės registracijos ar užsakymo pateikimo formoje.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į nurodytą adresą.

4.8. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklėse pateiktų reikalavimų.

5. Prekių užsakymas

5.1. Užsakyti prekes Pirkėjas gali visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Pirkimo – Pardavimo sutartis yra sudaroma ir įsigalioja, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o Pardavėjas atsiunčia užsakymo gavimo patvirtinimą.

5.3. Visos prekių kainos ina.lt elektroninėje parduotuvėje yra nurodytos eurais, įskaitant PVM. 

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes atlikdamas banko pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.

5.5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes nedelsiant. Po gauto apmokėjimo Pardavėjas pradeda ruošti užsakymą pristatymui.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes Pirkėjui pristato transporto kompanija. Už užsakymo pristatymą, kurio vertė yra didesnė negu 150 eurų, moka Pardavėjas. Kitu atveju pristatymo išlaidas sumoka Pirkėjas.

6.2. Pristatymo kaina priklauso nuo svorio ir bendro prekių tūrio, tad ji bus aiški suformavus užsakymą.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

6.4. Prekės yra pristatomos Pirkėjui per 1-3 darbo dienas po gauto apmokėjimo už prekes. Pristatymo laikas gali būti išimtinai ilgesnis, jeigu Pardavėjas neturi prekės/ių savo sandėlyje.

6.5. Pirkėjas yra informuojamas apie prekių pristatymo laiką.

6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo apžiūrėti prekės įpakavimą, prekes ir įsitikinti, kad niekas nesugadinta. Jeigu Pirkėjas pastebi transportavimo pažeidimus ar jam kyla kitų neaiškumų, nedelsiant apie tai pasakyti kurjeriui ir pranešti Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas apie pastebėtus pažeidimus nepažymi kurjerio duotame prekių pristatymo dokumente ir nepraneša Pardavėjui, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus kai sutarties negalima nutraukti pagal LR įstatymus. 

7.2. Pirkėjas, pagal šių Taisyklių 7.1. punktą, gali grąžinti prekes per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją, pateikdamas prekės grąžinimo priežastį. 

7.3. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje ir su visais pristatymo dokumentais, įskaitant PVM sąskaitą faktūrą. 

7.4. Prekės nepriimamos atgal, jei jos buvo naudotos, sugadintos ar neteko prekinės išvaizdos. 

7.5. Pirkėjui grąžinant ne tą prekę, kurią užsakė ar gavus nekokybišką prekę, Pardavėjas privalo priimti prekę ir ją pakeisti į tinkamą. Jeigu Pardavėjas tuo momentu neturi reikiamos prekės, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

8. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

8.2. Pardavėjas neatsako už tinklapyje pateiktų nuorodų informaciją. Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją.

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus nuostolius. Dėl Pirkimo – Pardavimo sutarties pažeidimų šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Privatumo politika 

9.1. UAB Ina užtikrina Jūsų asmeninių duomenų saugumą remdamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvomis. Jūsų duomenys bus saugomi ir neperduodami trečiosioms šalims, nebent tai bus būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. 

9.2. Klientui pageidaujant gauti UAB Ina siunčiamus pranešimus, sudaroma galimybė pasirinkti norima juos gauti ar ne.

9.3. Slapukas tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, kas pagerina svetainės funkcionalumą. 

9.4. Klientui užsakant prekes www.ina.lt internetinėje parduotuvėje, turi būti nurodomi prekių pristatymui reikalingi duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir kiti prekių reikalingi duomenys. UAB Ina patvirtina ir užtikrina, jog šie pateikti duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo, pristatymo tikslams. Įsipareigojame neatskleisti šios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus mūsų partnerius, kurie teikia prekių pristatymo ir kitas su prekių užsakymu susijusias paslaugas, nes ši informacija yra būtina norint įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

9.5. Klientas užsakydamas prekes www.ina.lt internetinėje parduotuvėje įsipareigoja saugoti, niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taipogi, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes mūsų internetinėje parduotuvėje. Jeigu Klientas pats atskleidžia savo prisijungimo duomenis, UAB Ina atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas, kurių sąlygas gali keisti, panaikinti.

10.2. Pardavėjas informaciją Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu adresu.

10.3. Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju visais kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių Pirkimo - Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Prekė išsaugota
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Plačiau