Safety valves


Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 1.5bar 42,6 kW Afriso

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 1.5bar 42,6 kW Afriso

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 1.5bar 42,6 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2 bar 52 kW Afriso

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2 bar 52 kW Afriso

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2 bar 52 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2.5 bar 60,2 kW Afriso

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2.5 bar 60,2 kW Afriso

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 2.5 bar 60,2 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 3bar 73,6 kW Afriso

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 3bar 73,6 kW Afriso

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 3bar 73,6 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 6bar 135,5 kW Afriso

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 6bar 135,5 kW Afriso

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 1/2x3/4" v/v 6bar 135,5 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

7.87€ Ex Tax: 6.50€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 1.5bar 44,9 kW Afriso

Safety valve MS 3/4x1" v/v 1.5bar 44,9 kW Afriso

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 1.5bar 44,9 kW Afriso

Size: 3/4x1"Country of origin: Germany..

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 2.5bar 72,9 kW Afriso

Safety valve MS 3/4x1" v/v 2.5bar 72,9 kW Afriso

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 2.5bar 72,9 kW Afriso

Size: 3/4x1"Country of origin: Germany..

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 3bar 75,4 kW Afriso

Safety valve MS 3/4x1" v/v 3bar 75,4 kW Afriso

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MS 3/4x1" v/v 3bar 75,4 kW Afriso

Size: 3/4x1"Country of origin: Germany..

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MSW 1/2x3/4" v/v 6bar 200l 111,5 kW Afriso

Safety valve MSW 1/2x3/4" v/v 6bar 200l 111,5 kW Afriso

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Safety valve MSW 1/2x3/4" v/v 6bar 200l 111,5 kW Afriso

Size: 1/2x3/4"Country of origin: Germany..

8.95€ Ex Tax: 7.40€

Showing 1 to 9 of 12 (2 Pages)